Vaccinationer:

For alle vaccinationer afregnes dels med en pris for vaccinen, dels et konsultationshonorar.

 

Konsultationshonorar 1. vaccination  250,00
Konsultationshonorar efterfælgende vaccinationer  125,00
Hepatitis A  340,00
Hepatitis B  240,00
Hepatitis A+B  460,00
Hepatitis A+B børn  320,00
Pneumokokker  290,00
Gul feber  220,00
Japansk hjerneh.  970,00
Tyfus/Vivotif kaps/inj  240,00
Rabies  670,00
Kolera  370,00
   

Ovennævnte priser er ca. priser, de kan ændre sig fra gang til gang afhængig af priserne fra Statens Serum Institut.

Attester :

Kørekort attest  under 70år                                         500,00
Kørekort attest  over 70år                                         500,00
Mulighedsattest  300,00
Frihånds attest  500,00
Ansøgning om enkelttilskud til medicin      0,00
Medicin pas  150,00
FP 220 - Blodtryk og lipid  550,00
FP 300 - Begyndelses attest 1000,00
FP 350 - Status attest 1100,00
FP 360 - Statusattest nakke/ hals 1375,00
FP 401 - Nedsat erhvervsevne 1235,00
FP 410 - Funktionsattest  561,25
FP 420 - Bryst og lænderyg 1245,00
FP 430 - Skulder- overarm -albue 1245,00
FP 440 - Underarm- håndled 1245,00
FP 450 - Fingre 1245,00
FP 460 - Hofte - lår 1245,00
FP 470 - Knæ 1245,00
FP 480 - Fod- underben 1245,00
FP 490 - Tæer, mellemfod,fodrod 1245,00
FP 500 - Øje 2000,00
FP 510 -  Hørelse 2000,00
   

Privat konsultation eller attest arbejde, der ikke er omfattet af sygesikringen, f.eks. på foranledning af forsikringsselskab honoreres efter tidsforbrug. 400 kr pr. påbegyndt tidsmodul af 10 minutter.